Blog 5 – Wat is een DTS?

Tijdens de Discipelschap Training School (DTS) van Jeugd met een Opdracht staat God kennen en Hem bekendmaken centraal. De DTS is een intensieve discipelschapstraining van 6 maanden gericht op zending. Een tijd waarin je samen met je medestudenten God beter zal leren kennen en zal groeien in je relatie met Hem.

Je leert Gods stem te verstaan en Hem toe te staan om je leven te vormen. Je wordt uitgedaagd op gebied van karaktervorming, Jezus volgen en in het ontdekken van Gods plan met jouw leven. Er zal veel aandacht zijn voor Gods plan met de wereld, zending en evangelisatie. Je ontdekt in de praktijk hoe Hij ook door jou heen kan werken tijdens een 3 maanden durende outreach (zendingsreis) naar het buitenland.

 

De speerpunten van de DTS van Jeugd met een opdracht komen terug in de verschillende onderwerpen waarover les wordt gegeven door sprekers vanuit de hele wereld. Onderwerpen zijn o.a.:

 • Karakter van God
 • Jezus en het kruis
 • Discipelschap
 • Identiteit
 • Relaties
 • Zending
 • Evangelisatie
 • Geestelijke strijd
 • Heilige Geest
 • Gods stem verstaan
 • Gebed en voorbede
 • Geestelijke oorlogsvoering
 • Bestemming en roeping

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s